There is no greater love
then to lay down one’s life for one’s friend.
John 15:13, NLT

 

In The Seven Wonders Wilkin van de Kamp takes you to the seven moments in which the blood of Jesus soaked the earth. Just as the High Priest was commanded to sprinkle the blood of the sacrificial animal seven times on the earth, on the Great Day of Atonement, in the same way Jesus’ blood drenched the earth seven times, two thousand years ago, so that the seven wonders of the cross could take place in your life. This is an impressive account of the last eighteen hours of Jesus’ life with breathtaking illustrations by Glenn van der Mull.

 

‘Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’
(Johannes 15:13, NBG)

 

In De zeven wonderen neemt Wilkin van de Kamp je mee naar de zeven momenten in het Paasverhaal dat het bloed van Jezus de aarde doordrenkte.Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg om het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde te sprenkelen, zo doordrenkte tweeduizend jaar geleden het bloed van Jezus zeven maal de aarde, waardoor de zeven wonderen van het kruis in jouw leven kunnen plaatsvinden.Een indringende vertelling over de laatste achttien uur van Jezus met adembenemende illustraties van Glenn van der Mull.

Auteur: Wilkin van de Kamp
Aantal pagina’s: 120