Misschien herken je dit wel. Je zit midden in een gesprek met iemand en je hoort jezelf iets zeggen waarvan je denkt: dat moet ik onthouden! Het overkwam mij toen ik tegen iemand zei: ‘Gods liefde schept ruimte, maakt God groter en problemen kleiner.’ Deze woorden zijn bij me blijven hangen en komen telkens weer boven als ik geconfronteerd word met problemen die vooral door mensen veroorzaakt worden. Inmiddels zijn deze woorden een leidraad voor mijn handelen geworden. Gods liefde is groter dan onze zonde, groter dan onze angst en groter dan onze problemen.

Spreker: Wilkin van de Kamp