Veel christenen zien het kruis van Christus eigenlijk alleen als een plaats waar God het oordeel dat wij verdiend hadden, op Hem deed neerkomen. Het kruis als ‘schavot’. Maar het kruis is ook ‘arena’, omdat Christus daar de duivel en zijn engelen overwonnen heeft. En het kruis is ook ‘martelpaal’, omdat Christus daar een voorbeeld is voor christenen die Hem navolgen in de vervolging en verdrukking. Niet alleen het eerste, maar ook het tweede en derde heeft grote betekenis voor ons geloofsleven!

Spreker: Willem J. Ouweneel
Aantal DVD’s: 1