Joseph Dimitrov sprak op een Pinksterconferentie van Opwekking deze vurige woorden: ‘Een kerk zonder de beweging van de Heilige Geest is niet meer dan een gezelligheidsclubje. Een preek zonder de zalving van de Heilige Geest is niet meer dan een informatieve lezing. Een bediening zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest is niet meer dan religieuze activiteit. Een aanbiddingslied zonder de boodschap van de Heilige Geest is niet meer dan een muziekuitvoering. Een gebed zonder de kracht van de Heilige Geest is niet meer dan een bevredigende voordracht.’ In dezelfde Geest bad Kardinaal Danneels dit gebed: ‘Heer Jezus, zonder uw Geest wordt elk gezag zo makkelijk heersen, is de liturgie niet veel meer dan theater, is uw Kerk gewoon een instituut, zoals er zoveel andere zijn.’ Corrie ten Boom heeft de bal voor ons op de stip gelegd toen ze zei: ‘De kerken hebben geen gebrek aan geleerden en grote geesten; zij missen mannen en vrouwen die kanalen voor Gods kracht kunnen en willen zijn.’

Soms gaan we met de Heilige Geest om, zoals een groepje schoolkinderen dat van hun schoolmeester te horen kreeg dat hij in verband met een cursus een dag weg zou blijven. Hij vertelde zijn leerlingen dat hij hen niet alleen zou laten en dat meester Jeroen zijn plaats zou innemen. Hij zou meester Jeroen instrueren over het programma dat gevolgd zou worden en over de grote en kleine problemen die zich in een klas nu eenmaal voordoen. De volgende dag waren de kinderen benieuwd hoe meester Jeroen eruit zou zien. Zou hij net zo aardig voor hen zijn en net zo behulpzaam als hun eigen meester? Sommige kinderen vonden het zo spannend dat ze tevergeefs extra vroeg naar school waren gegaan om alvast een glimp van meester Jeroen op te vangen. Pas toen ze de klas binnengingen zagen ze dat meester Jeroen al vóór hen op school gearriveerd was. Op het moment dat hij zich aan hen voorstelde, deden sommige kinderen demonstratief hun armen over elkaar en zeiden: ‘Wij wachten tot onze eigen meester weer terugkomt. Tot die tijd doen we niets!’ Meester Jeroen reageerde verbaasd: ‘Jongens en meisjes, jullie meester heeft toch verteld dat ik komen zou? Hij heeft mij precies verteld wat ik jullie vandaag mag leren. Hij heeft het allemaal met mij doorgesproken en mij de opdracht gegeven jullie te helpen. Zullen we onze spullen pakken en samen aan het werk gaan?’ Tot verdriet van meester Jeroen hebben een paar leerlingen de hele dag met hun armen over elkaar zitten wachten tot hun eigen meester terug zou komen.

Lange tijd was dit de dagelijkse gang van zaken voor veel christenen als we spreken over de Plaatsvervanger van onze Meester Jezus Christus. Op deze wijze bedroefden we de Heilige Geest en hebben we Hem voor een groot deel buiten spel gezet in ons leven en in de kerk. God zij dank zien we een kentering in ons land. We zitten niet langer met onze armen over elkaar, maar strekken onze armen uit naar de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij zoekt mensen die Hem toestaan het leven van Jezus door hen heen te leven. De Geest van Jezus wil ons vandaag en morgen helpen om de bediening van Jezus voort te zetten.

Leestip: In mijn boek ‘Gods Geest in en op ons’ leg ik aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen hoe wij een kanaal van Gods liefde en kracht kunnen worden.