Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn,
maar geloof, door liefde werkende. (Galaten 5:6)

Sommigen stellen waarheid boven de liefde. Maar zegt de Bijbel niet dat de waarheid in liefde gesproken moet worden? Anderen stellen geloof boven de liefde. Maar zegt de Bijbel niet dat geloof door liefde moet werken?

Als Paulus onderwijs geeft over de gaven van de Heilige Geest onderbreekt hij zijn studie door te zeggen: ‘Ik wijs u een weg die nog hoger voert: de weg van de liefde’ (1 Korintiërs 12:31)! Gods liefde is de hoge weg en is volgens Paulus meer dan de gave van profeteren en het spreken in tongen en meer dan alles wat er te weten valt. Gods liefde is meer dan geloof dat bergen verzet. Op de nieuwe aarde zal het profeteren verdwijnen en het spreken in tongen verstommen. Alles wat wij weten zal dan afgedaan hebben behalve geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze drie is de agapè-liefde! Want in Gods liefde zijn geloof en hoop verborgen.

Er is geen hogere autoriteit dan de liefde van God. Zijn liefde is sterker dan de haat. Het was Gods liefde waardoor Corrie ten Boom de voormalig bewaker van het concentratiekamp, waar haar zus was omgekomen, kon vergeven. Zijn liefde is sterker dan de angst. Het was Gods liefde waardoor Jacky Pullinger, als jonge vrouw, alles achter zich liet om in Hong Kong misdaadbendes tot God te leiden en honderden mensen van de drugs af te helpen. Zijn liefde is sterker dan de dood. Het was Gods liefde waardoor Jim Elliot met vier collega-zendelingen de Huoarani-stam in Ecuador bezocht die bekend stond vanwege haar gewelddadigheid, en dit met de dood moest bekopen.

Zijn liefde is sterker dan engelen en demonen. Het is door de kracht van Gods liefde dat wij keer op keer tijdens onze conferenties zien hoeveel mensen bevrijd worden uit de macht van de duisternis! De duivel is tot veel in staat, behalve tot liefhebben. Hij moet buigen voor de kracht van Gods liefde die door ons heen werkt in woord en in gebed.

Als wij willen groeien in geestelijke autoriteit, dan dienen we bovenal werk te maken van Gods liefde! Wie de meeste liefde heeft, heeft de meeste autoriteit. In de dienst van bevrijding hoeven we niet tegen demonen te schreeuwen. Gods liefde geeft ons koninklijke autoriteit en waardigheid. De Koning op de troon hoeft slechts te fluisteren en zijn wil zal geschieden. Door een koord van liefde zijn we met Hem verbonden en heeft Hij ons zijn volmacht gegeven.

Gods liefde maakt niet blind maar opent onze geestelijke ogen tot het verkrijgen van inzicht en onderscheidingsvermogen om in alle fijngevoeligheid de bediening van Jezus Christus voort te zetten. Daarom bad Paulus het volgende gebed: ‘En dit bid ik, dat uw liefde (lees: Gods liefde) nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt’ (Filippenzen 1:9-10).

Gods liefde is het meest krachtige wapen in de strijd tegen haat, angst, dood en demonische duisternis.

Uit: Bevrijd van banden