Vrij Zijn Weekend 2018: ‘Vol van Gods Geest’

 

Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
 
Handelingen 7:55, HSVJezus heeft beloofd dat iedereen die in Hem gelooft dezelfde dingen zal doen als Hij (Johannes 14:12). Wij zijn geroepen om samen de bediening van Jezus voort te zetten. God geeft ‘de bediening van de Timmerman’ aan heel gewone mensen geven, die ongewone dingen voor Hem mogen doen. ‘De bediening van de Timmerman’ is voor loodgieters, elektriciens, leraren, advocaten, huisvrouwen, stratenmakers, politici en vele anderen die God de regie van hun leven in handen hebben gegeven. Zeg niet ‘God vraagt te veel van mij’ of ‘dat kan ik niet.’ Paulus roept jou op om de liefde na te jagen en te streven naar de zalving van de Timmerman: de gaven van de Geest (1 Korintiërs 14:1). Wilkin, Martin, Willem, Jan, Wim en Gerard willen je helpen om op een gebalanceerde en ontspannen manier de bediening van Jezus voort te zetten. Strek je uit naar meer van God door de Heilige Geest te leren kennen en je door Hem te laten leiden.

 
Onderwerpen:
1. De Heilige Geest in en op ons (Wilkin van de Kamp)
2. De vrucht van de Heilige Geest (Wim Hoddenbagh)
3. De gaven van de Heilige Geest (Willem J. Ouweneel)
4. Kracht om te genezen (Martin Koornstra)
5. Tongentaal: Gods geheime wapen (Gerard de Groot)
6. Profeteren kun je leren (Jan Pool)
7. Bewegen in de zalving (Wilkin van de Kamp)
 
Sprekers: Wilkin van de Kamp, Jan Pool, Martin Koornstra, Willem J. Ouweneel, Wim Hoddenbagh en Gerard de Groot