Live in love

Week 3

De derde week van de korte studie LIVE IN LOVE is aangebroken. Deze week staat het thema ‘genade en waarheid’ centraal. Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarheid zonder genade is genadeloos en genade zonder waarheid is waardeloos. In het verhaal van de verloren zoon stond de vader op de uitkijk. Toen hij zijn zoon zag aankomen, rende hij hem tegemoet en nam hem in zijn armen. De zoon hoefde niet eerst zijn schuld te belijden. Hij hoefde niet eerst te vertellen waarom hij zijn familie had beschaamd of wat hij met het geld gedaan had. Op het moment dat de vader zijn jongen liefdevol in zijn armen neemt, openen genade en waarheid zijn ogen: de Vader heeft hem gevonden!

Doe ook mee met deze korte studie. Je vindt in elke lesbrief een kort filmpje, verwerkingsvragen, een kleine opdracht, een link naar een muziekclip en iets om over na te denken met een lekker bakkie koffie. Zo willen we je helpen om voor jezelf of in kleine groepen – via zoom of op anderhalve meter afstand – het onderwijs van Live in Love tot je te nemen en door te geven. Lees, zie, ervaar, vraag, bespreek en laat de liefde van de Vader zien.

Deze week in ingedeeld in de volgende stappen:

  • Lezen
  • Kijken
  • Vraag
  • Opdracht
  • Om over na te denken