Vrij Zijn Weekend februari 2019: ‘Jezus alleen – niemand anders’

In het Vrij Zijn Weekend van februari laten we ons inspireren door de zeven ‘Ik ben’-woorden van Jezus uit het Evangelie van Johannes. In deze ‘Ik ben’-uitspraken geeft niet een mens antwoord op de vraag wie Jezus is, maar horen we het uit Jezus’ eigen mond. Jezus identificeerde zich met de Naam waarmee God zich had bekendgemaakt aan Mozes: ‘Ik ben’ (Exodus 3:14). God komt zelf in Jezus naar ons toe. In Hem wordt zichtbaar wie en hoe God is. En dat laat Jezus ons weten ook. Hij is er volkomen duidelijk in. Niet zonder toeval heeft Johannes er zeven vermeld. Zeven woorden, voor elke dag van de week een.

In de zeven ‘Ik ben’- woorden wil Jezus dit weekend jou ontmoeten: Hij is degene die je sterk maakt, die je verlicht, je toegang tot de Vader verleent, die zorg voor je draagt, je het echte leven schenkt, je in de juiste richting leidt en die je vruchtbaar maakt. In Jezus vind je alles wat je nodig hebt. Jezus alleen – niemand anders!

 1. Spreker: Wilkin van de Kamp
  Thema: Jezus doet je sterk in het leven staan
  Jezus zegt: ‘Ik ben het Brood dat leven geeft’ (Johannes 6:35)
 2. Spreker: Wim Hoddenbagh
  Onderwerp: Jezus ontmaskert de duisternis
  Jezus zegt: ‘Ik ben het Licht voor de wereld’ (Johannes 8:12)
 3. Spreker: Willem J. Ouweneel
  Onderwerp: Jezus verleent je toegang
  Jezus zegt:‘Ik ben de Deur voor de schapen’ (Johannes 10:7)
 4. Genezingsdienst met Martin Koornstra
  Onderwerp: Jezus is zo anders
  Jezus zegt: ‘Ik ben de Goede Herder’ (Johannes 10:11)
 5. Spreker: David de Vos
  Onderwerp: Jezus geeft je zin in het leven
  Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25)
 6. Spreker: Jan Pool
  Onderwerp: Jezus leidt je in de juiste richting
  Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6)
 7. Spreker: Wilkin van de Kamp
  Onderwerp: Jezus maakt je vruchtbaar
  Jezus zegt: ‘Ik ben de ware Wijnstok’ (Johannes 15:1)

Spreker: Wilkin van de Kamp, Wim Hoddenbagh, Willem J. Ouweneel, Martin Koornstra, David de Vos en Jan Pool